Stacje uzdatniania wody

kobieta z dzieckiem robiąca pranieWiększość gospodarstw domowych ma dostęp do wody wodociągowej. Niestety pomimo spełnieniu wymogów polskiej normy woda często zawiera podwyższoną zawartość wodorotlenków wapnia i magnezu, a więc związków odpowiedzialnych za twardość wody. Użytkowanie takiej wody powoduje wiele szkód, takich jak szybsze zużycie urządzeń AGD i armatury sanitarnej, a także poprzez konieczność stosowania dużej ilości detergentów, zwiększone koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Woda z dużą zawartością kamienia kotłowego nie jest też bez wpływu na nasze zdrowie. Zakłada się, że woda którą rocznie zużywa 4-osobowa rodzina może zawierać nawet 70kg kamienia.

 

Jak sobie poradzić z twardą wodą?

Problem z twardą wodą można łatwo rozwiązać. Wystarczy zdecydować się na zakup specjalnej stacji uzdatniania tzw. zmiękczacza wody. Firma Viessmann poza urządzeniami grzewczymi posiada w swojej ofercie również wysokiej jakości stacje uzdatniania wody. Najpopularniejszym urządzeniem jest zmiękczacz Aquahome 20-N, który zapewnia wodę dla 4-5 osobowej rodziny. Urządzenie działa na zasadzie wymiany jonowej i do eksploatacji potrzebuje tylko uzupełniania specjalnej soli tabletkowej, która wykorzystywana jest do regeneracji złoża jonitowego. Stacja jest całkowicie bezobsługowa i tania w eksploatacji. Szacuje się, że koszt montażu zmiękczacza może zwrócić się już po 2-4 latach użytkowania. W gospodarstwach domowych o mniejszym zapotrzebowaniu wody zalecane są jednostki Aquahome Fit i Aquahome Compact.

Typoszereg stacji uzdatniania Aquahome, Aquamix i Aqucarbon

Firma Viessmann posiada też urządzenia służące do uzdatniania wody z własnych ujęć domowych. Stacja uzdatniania Aquamix-N poza kamieniem kotłowym usuwa też z wody związki żelaza. Natomiast w przypadku widocznego zabarwienia lub nieprzyjemnego zapachu wody skutecznym urządzeniem może być Aquacarbon, samopłuczące urządzenie ze złożem z węgla aktywnego.