Stacje uzdatniania wody

kobieta z dzieckiem robiąca pranie

Większość gospodarstw domowych ma dostęp do wody wodociągowej. Niestety pomimo spełnienia wymogów polskiej normy woda często zawiera podwyższoną zawartość wodorotlenków wapnia i magnezu, a więc związków odpowiedzialnych za jej twardość. Użytkowanie takiej wody powoduje wiele szkód, takich jak szybsze zużycie urządzeń AGD i armatury sanitarnej. Poprzez konieczność stosowania dużej ilości detergentów rosną także koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Woda z dużą zawartością kamienia kotłowego nie jest też bez wpływu na nasze zdrowie. Zakłada się, że woda, którą rocznie zużywa 4-osobowa rodzina, może zawierać nawet 70 kg kamienia.

 

Jak sobie poradzić z twardą wodą?

Problem z twardą wodą można łatwo rozwiązać. Wystarczy zdecydować się na zakup specjalnej stacji uzdatniania, tzw. zmiękczacza wody. To urządzenie, którego zadaniem jest oczyszczenie surowej wody ze źródeł naturalnych, takich jak rzeki, jeziora czy ujęcia podziemne. Proces uzdatniania polega na usunięciu zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych z surowej wody przez stosowanie odpowiednich metod i technologii. Stacje uzdatniania mają za zadanie zapewnić odbiorcom dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej wymagane normy jakościowe.

Proces uzdatniania składa się z kilku etapów, które łącznie prowadzą do uzyskania wody spełniającej wymagania sanitarno-higieniczne. W zależności od jakości surowca oraz potrzeb odbiorców stosuje się różne metody uzdatniania. Najczęstszy schemat obejmuje następujące etapy procesu uzdatniania wody – sedymentacja, filtracja, koagulacja czy dezynfekcja.

 

Stacje uzdatniania wody firmy Viessmann

Firma Viessmann ma w swojej ofercie wysokiej jakości stacje uzdatniania wody. Najpopularniejszym urządzeniem jest zmiękczacz Aquahome 20-N, który zapewnia wodę dla 4-5 osobowej rodziny. Stacja jest całkowicie bezobsługowa i tania w eksploatacji. Urządzenie pracuje na zasadzie wymiany jonowej i do skutecznego działania potrzebuje tylko uzupełniania specjalnej soli tabletkowej, która wykorzystywana jest do regeneracji złoża jonitowego. Szacuje się, że koszt montażu zmiękczacza może zwrócić się już po 2-4 latach użytkowania. W gospodarstwach domowych o mniejszym zapotrzebowaniu wody zalecane są jednostki Aquahome Fit i Aquahome Compact.

Firma Viessmann oferuje też urządzenia służące do uzdatniania wody z własnych ujęć domowych. Stacja uzdatniania Aquamix-N poza kamieniem kotłowym usuwa z wody również związki żelaza. Natomiast w przypadku widocznego zabarwienia lub nieprzyjemnego zapachu wody skutecznym rozwiązaniem jest montaż stacji Aquacarbon, samopłuczącego się urządzenia ze złożem z węgla aktywnego.

 

Typoszereg stacji uzdatniania Aquahome, Aquamix i Aqucarbon

 

Wpływ stacji uzdatniania wody na środowisko

Stacje uzdatniania wody mają ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Działalność tych urządzeń pozwala na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych oraz podziemnych. Woda oczyszczona za pomocą stacji uzdatniania może być bezpiecznie spożywana przez ludzi oraz wykorzystywana w przemyśle, co przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i gleby. Warto dodać, że część stacji uzdatniania wody wykorzystuje także technologie przyjazne dla środowiska, np. odzysk ciepła czy energii elektrycznej z procesów uzdatniania. Inwestycje w nowoczesne technologie i poprawę efektywności energetycznej stacji przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla.

Oferowane przez nas stacje uzdatniania wody pełnią kluczową funkcję w zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, a jednocześnie mają istotny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Wzrost świadomości społeczeństwa oraz dalsze inwestycje w nowoczesne technologie stanowią fundament dla zrównoważonego rozwoju sektora uzdatniania wody.