Pompy gruntowe

Pompy solanka-woda, potocznie nazywane gruntowymi, wykorzystują ciepło gruntu, które pozyskiwane jest poprzez system kolektorów poziomych ułożonych na odpowiedniej głębokości na terenie przylegającym do budynku. Drugim sposobem pozyskania ciepła z gruntu jest wykonanie sond gruntowych o dużej głębokości, najczęściej 80-150 mb. Rozwiązanie to jest co prawda droższe, ale zapewnia stabilniejszą pracę urządzenia przez cały sezon grzewczy. To z kolei przekłada się z reguły na niższe koszty eksploatacji. Poza tym do wykonania odwiertów potrzebujemy znacznie mniejszą powierzchnię niż w przypadku zastosowania kolektorów poziomych.

Pompy gruntowe wyróżnia bardzo wysoka sprawność – dużo wyższa niż w przypadku pomp powietrze-woda. Sprawność każdego z urządzeń charakteryzuje współczynnik COP. Jeśli COP danej pompy przy określonym parametrze wynosi 5.0, oznacza to, że ilość wyprodukowanej energii cieplnej jest pięciokrotnie większa od pobranej energii elektrycznej.

 

Pompy gruntowe Viessmann

Firma Viessmann ma w swojej ofercie pompy typu solanka-woda w zakresach mocy od 5,7 kW do 290 kW, które dodatkowo można łączyć w kaskady. W przypadku inwestycji przemysłowych dostępne są urządzenia o mocach do 2 MW wykonywane na zamówienie pod indywidualne potrzeby Klienta. Pompy gruntowe Viessmann charakteryzują się wysokim współczynnikiem COP, zaawansowaną i równocześnie prostą w obsłudze automatyką Vitotronic 200, a także możliwością eksploatacji w funkcji „natural cooling”, dzięki której możemy wykorzystać dolne źródło ciepła do schładzania budynku w okresie letnim.

Najpopularniejsze modele to pompy gruntowe Vitocal 200-GVitocal 300-G. Urządzenia te są w stanie przygotować wodę grzewczą do temperatury nawet 60℃ (seria 200) i 65℃ (seria 300). Jeśli z przyczyn technologicznych lub instalacji przygotowanej do pracy na podwyższonym parametrze woda o takiej temperaturze jest niewystarczająca, rozwiązaniem są wysokotemperaturowe pompy Vitocal 350-G, które na zasilaniu uzyskują nawet 72℃, bez wspomagania innym źródłem ciepła.

Firma Viessmann oferuje również pompy ciepła zintegrowane w jednej obudowie z podgrzewaczem CWU, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca w kotłowni. Takimi urządzeniami są Vitocal 222-GVitocal 333-G. W przypadku konieczności współpracy z kolektorami słonecznymi oferowane są warianty ze zbiornikami solarnymi i automatyką solarną – Vitocal 242-GVitocal 343-G.