Zakup pompy ciepła a dotacja z programu Czyste Powietrze

 

pieniądze

 

W 2019 roku wznowiony został nabór wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków i wymianę przestarzałych źródeł ciepła w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, wdrażanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Jego zakończenie jest planowane na 2029 rok.

 

Kto może skorzystać?

Program „Czyste Powietrze” kierowany jest do osób fizycznych – właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub osób dopiero rozpoczynających budowę. Jego celem jest m.in. wymiana starych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ciepła. Dzięki niemu do atmosfery trafia coraz mniej pyłów i zanieczyszczeń, a rodziny mogą cieszyć oszczędnościami, jakie zyskują, ogrzewając domy ekologicznie. Maksymalny koszt dotacji to 53 000 zł, a minimalny – 7 000 zł. Dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie pompy ciepła składa się do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwego dla adresu domu, którym będzie poddawany modernizacji. Budżet na realizację programu wynosi 103 mld  zł, z czego 63,3 mld przeznaczone jest na bezzwrotne dotacje. Można ubiegać się też o pomoc w formie zwrotnej pożyczki – na ten cel przeznaczono pozostałe 39,7 mld zł.

 

Procedury przy dofinansowaniu

Przed złożeniem wniosku, warto wybrać się na jedno ze spotkań gminnych dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”, na których pracownicy resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dotację. Przed złożeniem wniosku właściciel domu powinien dokładnie zapoznać się z formularzami i regulaminem programu, a także zlecić audyt energetyczny budynku lub przestawić jego obecny i pożądany stan w formie uproszczonej analizy energetycznej. Po złożeniu wniosku Przedstawiciel Funduszu potwierdzi zgodność wniosku ze stanem faktycznym budynku. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie,  fundusz przygotuje umowę o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy beneficjent składa wniosek o płatność, która zazwyczaj realizowana jest w kilku etapach zgodnych z etapami realizacji inwestycji. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia beneficjenta czeka jeszcze wizyta Przedstawiciela Funduszu, który potwierdzi wykonanie umowy, ewentualnie kolejna kontrola w terminie do 3 lat, stwierdzająca trwałość wykonania. Ostatnim etapem jest rozliczenie przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.