Montaż pomp ciepła – jakie prace trzeba przeprowadzić przed instalacją urządzenia?

mężczyzna instaluje pompę ciepła

 

Dostarczenie energii do ogrzewania budynku mieszkalnego lub użytkowego wymaga zainstalowania urządzenia, które pozwoli na jej pozyskiwanie. Przez lata popularnymi rozwiązaniami tego rodzaju były klasyczne kotły na węgiel kamienny lub drewno w różnych postaciach od szczap przez pellet po brykiety. Chętnie sięgano także po kotły gazowe zasilane zarówno gazem ziemnym, jak i płynnym. Rozwiązaniem, które pozwala na wyeliminowanie szkodliwych dla zdrowia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest montaż pompy ciepła. W Poznaniu są one dostępne w firmie instalacyjnej INSIDE, specjalizującej się w również w instalowaniu stacji uzdatniania wody, modułów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Przyjrzyjmy się bliżej wymaganiom przy zakładaniu pomp ciepła.

 

Co jest niezbędne do korzystania z pompy ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które może podgrzewać wodę w instalacji centralnego ogrzewania, a także systemie ciepłej wody użytkowej za sprawą wykorzystywania naturalnej energii zgromadzonej w gruncie, powietrzu lub wodzie. Proces ten jest możliwy dzięki odpowiedniemu czynnikowi chłodniczemu, krążącemu w instalacji oraz sprężarce, która zwiększa jego ciśnienie, gdy znajduje się on w stanie gazowym, co podnosi temperaturę i usprawnia proces przekazywania ciepła. W przypadku pomp standardowych do podłączenia potrzebna będzie powierzchniowa instalacja grzewcza np. klasyczna podłogówka, która może być zasilana wodą o temperaturze od 35°C. Tam, gdzie montowana będzie pompa wysokotemperaturowa, istnieje możliwość użytkowania klasycznych grzejników lub bardziej wydajnych konwektorów.

 

Jak instaluje się pompę ciepła?

Instalacja powietrznej pompy ciepła jest stosunkowo prosta. Urządzenie musi być umieszczone w zacisznym i dobrze nasłonecznionym miejscu, np. w pobliżu południowej ściany domu. Ważne będzie dobre zaizolowanie przewodów służących do przepływu czynnika oraz zabezpieczenie instalacji elektrycznej. W przypadku pomp gruntowych konieczne jest wykonanie wymiennika poziomego lub pionowego, co oznacza przygotowanie wykopów albo odwiertów.